ค้นพบจำนวน 404 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เทศบาลปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เทศบาลนครนครราชสีมา ถ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 30000
เทศบาลโนนสูง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ซ.โยธาธิการ นม. 2068 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 3 ถ.สรรพสิทธิ์ จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์จิตสังคมบำบัด ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีผสมเทียมนครราชสีมา ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
ที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ซ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานทะเบียนอำเภอบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ที่ทำการแขวงบำรุงสะพานและอาคารบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ซ.รถ ไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานการคลังบัวใหญ่ ซ.รถ ไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ซ.รถ ไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
เรือนจำชั่วคราวอำเภอบัวใหญ่ ซ.รถ ไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวใหญ่ ซ.รถ ไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
แผนกบริหารพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอสีดา ซ.202 จ.นครราชสีมา 30430
สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ซ.202 จ.นครราชสีมา 30430
ตำรวจทางหลวงสีดา ซ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา 30430
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ที่ว่าการอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ที่ว่าการอำเภอคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานเกษตรอำเภอคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองยาง ซ.นม. 4057 จ.นครราชสีมา 30270
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเมืองยาง ซ.นม. 4057 จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง ซ.207 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ซ.207 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนแดง ซ.207 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง ซ.207 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
ที่ว่าการอำเภอโนนแดง ซ.207 อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
จุดสกัดบ้านโคกสามัคคี ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
ที่ว่าการกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ซ.2226 จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพวง ซ.2226 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
ที่ว่าการอำเภอชุมพวง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ซ.2160 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง ซ.2223 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ถ.สุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา 30220
ที่ว่าการกิ่งอำเภอพระทองคำ ถ.สุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเทพารักษ์ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
จุดสกัดตำบลหนองบัวละคร ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิมาย ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ที่ว่าการอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย) ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5 ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ที่ว่าการอำเภอโนนไทย ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนไทย ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรนครราชสีมา ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานการเกษตรด่านขุนทด จำกัด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานส่วนอำเภอโนนไทย ซ.2068 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย ซ.2068 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนสูง ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ซ.เทศบาล 3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ซ.เทศบาล 3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ซ.เทศบาล 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ซ.ประชาอุทิศ 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง