ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
แขวงการทางปราจีนบุรี ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 ปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH1 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
หน่วยอำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปราจีน ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ที่ว่าการอำเภอนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอประจันตคาม ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาประจันตคาม ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก ถ.ปราจีนตคาม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ซ.ราษฎรดำริ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซ.ปราจีน-ตะคาม 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาการเขต 14(จังหวัดปราจีนบุรี) ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ซ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ซ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ป่าไม้เขตปราจีนบุรีเดิม) ซ.หน้าเมือง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปร ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเคหะชุมชนปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 7 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 7 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 7 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 7 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหลังเก่า ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานศิลปากรที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี ซ.ปราจีนอนุสรณ์ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
หน่วยประสานงานป้องกีนรักษาป่า(นปป.) ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซ.3076 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง ซ.3076 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ซ.ราชภักดี 2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ซ.เจ้าสำอางค์ 2 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
เรือนจำจังหวัดกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.3078 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.เทศบาล 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ ซ.เทศบาล 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ ซ.เทศบาล 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.3070 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.เทศบาล 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.เทศบาล 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ซ.3070 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ซ.3070 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีมโหสถ ซ.319 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ ซ.319 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ ซ.319 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ ซ.319 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ซ.3079 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
สถานีตำรวจภูธรตำบลวังขอนแดง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง