ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูยิ หมู่4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาโละ หมู่7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนฮิบตีดาวิทยา ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้าลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านลาเวง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบาโงกือเต๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดลูโบะปูโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านยาเมาะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดกาจอปอรี ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านกำปงปีแซ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดดารุลมุนตาฮา ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านลาโละตูวอ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง