ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง หมู่3 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง หมู่1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองน้ำใส ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บาโหย ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกาบังพิทยาคม ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านยือนัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านลาแล ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านคชศิลา ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
ที่ว่าการอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
สถานีอนามัยบันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
มัสยิดนูลูสอิสลาม ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4085-4070 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4070-4176 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง