ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ หมู่5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือเล็ง ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีอนามัยตะโละหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4060-4066 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง