ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านกาเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง