ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาลูปัง ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
วัดวชิรปราการ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071-4063 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066-4067 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง