ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาลอ ตำบลบาลอ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ถ.ปรีชาวิถี หมู่1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนแสงจริยธรรม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนอนุบาลศรีรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนรามันศิริวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปูลัย ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4092-4066 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟบ้านปายอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
วัดสุนทรประชาราม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 073-295116
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง