ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง หมู่1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาตอง ตำบลกาตอง หมู่2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านกาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง