ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลากอ ตำบลยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ถ.สันติราษฏร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านพงกูแว ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านอาสินศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ที่ว่าการอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
วัดยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4069-4070 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4065-4070-4077 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง