ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดทราย ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน หมู่3 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลากอ ตำบลยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละแอ ตำบลละแอ หมู่1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปูแล บาโร๊ะ หมู่1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง หมู่1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะแต ตำบลปะแต หมู่6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนอก ตำบลตาชี หมู่2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต หมู่4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกูแบรายอ หมู่4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาตอง ตำบลกาตอง หมู่2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ถ.สันติราษฏร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านพงกูแว ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านอาสินศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านละแอ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนสามัคคี ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านลือเน็ง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบายอ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ที่ว่าการอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
วัดยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4069-4070 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4065-4070-4077 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4176-4077 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง