ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 2 หมู่6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร หมู่6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต หมู่4 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด หมู่2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหาด ตำบลแม่หวาด หมู่1 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร หมู่3 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด หมู่7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหร ตำบลบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต ถ.สุขยางค์ หมู่1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านโต ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านจุโป ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
ที่ว่าการอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
วัดธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงพยาบาลธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
หมู่บ้านซาไก ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
หมู่บ้านซาไก หมู่3 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
น้ำตกละอองรุ้ง หมู่3 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง