ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธารน้ำทิพย์ ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนวชิรศึกษา ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนธีรวิทยา ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยา ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนบ้านนาข่อย ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันต์) ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
เรือนจำอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
ที่ว่าการอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
ศาลจังหวัดเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
วัดพุทธาธิวาส(วัดพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ) ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
วัดกวนอิม ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
มัสยิดกลางอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงแรมเบตงเมอร์ลิน ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงพยาบาลเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4062-410 ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410-4244 ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง