ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก หมู่3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 1 (ยะลา) ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีทดลองยางพารา-สถาบันวิจัยยางจังหวัดยะลา ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดหลักห้ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดฮาดูดีน ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดอัล-ฟูรกอน ซ.15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดมะลายูบางกอก ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ซ. 15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410-4063 ซ. 15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง