ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านจาหนัน ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบสาครินทร์) ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดดิตถมงคล ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีอนามัยตำบลท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะบ้านปูเกะ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409-4089 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง