ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุดี ตำบลบุดี 118/1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุดี ตำบลบุดี หมู่7 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านกือแล ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบุดี ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านจือนือแร ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านยือโระ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะคละ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยอิสลามยะลา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง