ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแรด หมู่1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราตาปันยัง หมู่4 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปิยามุมัง หมู่3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านหนองแรต ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านมูหลง ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนบ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงเรียนฟังกับวิทยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง