ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิเทน หมู่2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากู หมู่1 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำดำ หมู่4 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนบ้านมะนังยง ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนสามัคคีธรรม ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนบ้านปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4074-4092 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4074-4092 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง