ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากล่อ หมู่6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงเรียนวัดป่าสวย ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงเรียนบ้านบาเงง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
วัดธนาภิมุข ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
วัดบ้านไร่พัฒนา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีอนามัยตำบลปากล่อ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีรถไฟบ้านคลองทราย ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
น้ำตกโผงโผง หมู่8 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง