ค้นพบจำนวน 603 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-233741
081-599-1303
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หูแร่ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินผุด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งตำเสา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉลุง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูเต่า ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอหงส์ ซ.แก้วมณี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองแห ซ.รัถการ 9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ทอม ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารสุขโรงเรียนเทศบาล 2 13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร ถ.พิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ 42 ซ.3 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 2 ซ.เพชรเกษม 33 ถ.วัดหาดใหญ่ใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 ซ.เพชรเกษม 2 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 1 ซ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 1/2 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ ซ.ราษฎร์อุทิศ 8 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข อู่ ท.ส. 79 ซ.เพชรเกษม 6/1 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดพ่อพรหม 53 ซ.33 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์บริการสาธารณสุข คลองเตย 19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 78 ซ.เพชรเกษม 18/2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศ 4 139/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถ.หยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ถ.ประชาธิปปัตย์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดบางลึก ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านท่านางหอม ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านใต้ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านแม่ทอม ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านนารังนก ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนปอเนาะเกาะหมี ถ.บ้านเก่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านเกาะหมี ซ.กาญจนราเมศวร์ 6 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ถ.กาญจนราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดคลองแห ถ.คลองแห-คูเตา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดท่าแซ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองเปล ซ.กาญจนวนิช 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนศิลปะนาฏศิลป์หาดใหญ่ ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสวัสดิ์บวร ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช 12/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 14 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสมัยศึกษา ถ.ร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนชาตรีวิทยา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา ซ.เพชรเกษม 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 3 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ถ.รณภูมิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลพัฒโน ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนปัจจันต์เจริญวิทย์ ซ.กาญจนวนิช 15 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลเลิศอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ซ.เพชรเกษม 11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ ซ.บ้านกลางนา 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.รินทร 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบุนนาคพณิชยการ ซ.จิระนคร 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนดรุณศึกษา ซ.ราษฎร์ยินดี 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านบางแฟบ ถ.บางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนเพชรสยามพาณิชยการ ซ.เพชรสยาม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนผดุงศาสตร์วิทยา ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร ซ.โชคสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนกิติวิทย์ ถ.ทิพรัตน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ซ.ปานอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา ถ.ประชาธิปปัตย์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาย (วรรณกาลราษฎร์อุทิศ) ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณวงศ์ ซ.ประชาธิปัตย์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนแสงทอง ถ.ชลธารา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอุดมศึกษาพาณิชยการ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพลวิทยา ซ.ราษฎร์อุทิศ 17/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง