ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาฝาย ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าภูเขาหลงธรรมมาราม ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดสว่างยางคำ ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดพระสีวลีศรัทธาธรรม ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนนาฝายวิทยา ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยนาฝาย ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง