ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ หมู่2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
วัดโคกกรวด ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีชมชื่นห้วยอึ่ง ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดเจริญวารี ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสามัคคีประชาวาส ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดธงไชย ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง(ห้วยอึ่งราษฎร์อนุกูล) ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง