ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแท่น 78 หมู่7 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศิริธรรมมงคล ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสวัสดีบ้านแท่น ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าศรีเมืองเก่า ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดอรุณวนาราม ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดธรรมณี ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแสงจันทร์บ้านทุ่มห้วย ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านแท่น(คุรุราษฎร์รัฐสงเคราะห์) ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลบึงบ้านแท่น ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง