ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแก 81 หมู่2 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ ซ.ขก. 1023 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสิงห์ทอง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดทรงศิลา ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าศรีรัตนมณี ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าดอนบาลไท ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโซ่ง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแก ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง