ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนข่า หมู่6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแสง หมู่1 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
วัดป่าบ้านหนองหวาย ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสาลวันหนองหวาย ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสระเกษ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแท่นศิลา ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบ้านโนนศิลาสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรัทธาประชาสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าวิเวกภูนางงำ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดโนนสะอาดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าภูปอ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดเจริญวารี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนดอนหมู ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง