ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสระแก้ว ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสุทธาวาส ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีวราราม ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือ ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลกุดเพียขอม ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง