ค้นพบจำนวน 118 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ หมู่2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนดู่น้อย ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนข่า หมู่6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแก 81 หมู่2 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแสง หมู่1 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปอแดง 235 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแท่น 78 หมู่7 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท ถ.แจ้งสนิท ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าหนองหวาย ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดอัมพวัน ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดบำรุงวิริยะ ซ.ศรีวราภรณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าอรัญญิกาวาส(กุดโง้ง) ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีบุญเรือง ซ.โนนแสนสุข ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดบึงแก้ว ซ.กลิ่นแก้ว ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีสุมังค์ ซ.มเหศักดิ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดโพธิ์ศรีสอาด ซ.ศิริสารโสภณ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าสิริเกตุ ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดบึงเบ็ญบ้านหนองเต่า ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าธรรมวิเวก ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดโคกกรวด ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีชมชื่นห้วยอึ่ง ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบ้านหนองหวาย ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดเจริญวารี ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดบูรพา ซ.2199 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสาลวันหนองหวาย ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสามัคคีประชาวาส ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดกุดน้ำเที่ยงวราราม ซ.2199 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดธงไชย ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสระแก้ว ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสุทธาวาส ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสระเกษ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแท่นศิลา ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบ้านโนนศิลาสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีวราราม ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรีสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศรัทธาประชาสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดศิริธรรมมงคล ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าวิเวกภูนางงำ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดโนนสะอาดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ ซ.ขก. 1023 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าภูปอ ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสิงห์ทอง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดทรงศิลา ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสวัสดีบ้านแท่น ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าศรีรัตนมณี ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดเจริญวารี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าศรีเมืองเก่า ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดอรุณวนาราม ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดธรรมณี ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดแสงจันทร์บ้านทุ่มห้วย ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าดอนบาลไท ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าบ้านหัวฝาย ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าศรีชมชื่น ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดสามัคคีธรรม ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดป่าภาวนามณี ซ.รพช. ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดชัยประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ซ.โนนแสนสุข ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.ศรีวราภรณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนชนบทศึกษา ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง(ห้วยอึ่งราษฎร์อนุกูล) ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนดอนหมู ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ซ.2199 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือ ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโซ่ง ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านแท่น(คุรุราษฎร์รัฐสงเคราะห์) ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ซ.ขก. 5040 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ซ.รพช. ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านท่าม่วง ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านดอนดู่ ซ.ศรีวราภรณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลกุดเพียขอม ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแก ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลบึงบ้านแท่น ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง