ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่ากุงพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนสว่าง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดดินแดง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอัมพวันบ้านหัวนาเหนือ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดทุ่งสว่างบ้านห้วยไส้ไก่ ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนสะอาด ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดฉิมพลี ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสว่างบ้านดงเค็ง ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดคงคารามบ้านโนนคุต ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอรัญญิกบ้านโนนสวาง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนคูณประชาสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนตุ่นศึกษา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านท่าศาลา ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง