ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดตลาดคลอง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนแดง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ทอง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าพัฒนาคีรี ซ.2284 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.ขก. 3010 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านนางาม ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า ซ.2284 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยตำบลนางาม ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง