ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสิงห์ทองบ้านหนองบัวเย็น ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าวังทองวนาราม ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสะอาดบ้านเหล่าใหญ่ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกหนองโจด ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสมบูรณ์บ้านหนองต่อ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองบัวเย็น ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจด ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านนาข่า ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง