ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดหนองนาคำ ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสามัคคีวุฒิธรรม ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดพลแพง ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดศรีบุญเรือง ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดอัมพวัน ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดทรงศิลา ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดทรงศิลา(วัดเขากว้าง) ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหินร่อง ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยเมืองเก่าพัฒนา ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเวียงเก่า ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเวียงเก่า ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง