ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง 560 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดชัยมงคลวนาราม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดศรีภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดโพธิ์ชัย ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสว่างโนนคูณ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสงเปือย(ศรีมงคล) ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดบริบูรณ์วราราม ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดโนนธรรมราม ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดชัยมงคล ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสันติการาม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสว่างพัฒนาราม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนอนุบาลนันทพร ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนสงเปือย ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ซ.ขก. 2005 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านโคกไร่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านโคกไร่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสุขภาพภาคประชาชนชมรมอาสาสมัครอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ที่ว่าการอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานเทศบาลเมืองภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
คริสตจักรของพระคริสต์หมู่ที่ 2 ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133-2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง