ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหว้า ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดป่าวนาราม ซ.ขก. 2025 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดศรีราษฎร์บำรุง ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดศรีมงคล ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดสว่างเทพรักษา ซ.ขก. 4021 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านหนองโน ซ.ขก. 2025 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนโสกห้างศึกษา ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านนาหว้า ซ.ขก. 2147 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ซ.ขก. 4021 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง