ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดโนนทอง ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดด่านชัย ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสังวาส ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดทรงศร ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านวังหิน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหลักด่าน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยตำบลวังหิน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง