ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดั่ง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสำราญราษฎร์ ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดพัฒนาราม ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหินแร่ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยหนองวัดป่า ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง