ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าบ้านหนองบัวแดง ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบ้านโนนคาล ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดกลางสระขาม ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสระยาง ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอินทรประสิทธิ์ ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนจตุคามวิทยา ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนตะกั่วป่า ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองคูบัว ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านสระขาม ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง