ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสำราญจิต ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเสลบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอัมพวัน ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านสำราญ ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านเปาะ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านเปาะ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง