ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคึมชาด ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดจำปาประชาสามัคคี ซ.ขก. 4042 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเทพนิมิตรบ้านหนองแวง-ชุมพล ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศิริพัฒนาธรรมมาวาส ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดรามศิริวาส ซ.2301 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านปอแดง ซ.ขก. 4042 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านคึมชาด ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านหนองกุง ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง