ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสระแคน ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดประชานิมิต ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบ้านโนนกราด ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศีรประทุม ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าประชาร่วมมิตร ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบำรุงธรรม ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนกราด ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301-207 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง