ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดฉิมพลี ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดคันธามวัน ซ.ขก. 4029 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดหนองม่วง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดมัคคาลัย ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดอัมพวันชัยมาตย์(วัดเหลิ่งหิน) ซ.2246 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ซ.ขก. 4029 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง