ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวัด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดป่าปัญญาธรรม ซ.ขก. 4029 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดใหม่ไตรมิตรวราราม ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดเทวราช ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหลุบกุง ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง