ค้นพบจำนวน 79 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวัด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านางแนว ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดรัตตังคณาวาส ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดสุทธังคณาวาส ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดบุปผาราม ซ.ขก. 2047 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดโสกสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดเกตุศิริธรรม ซ.2199 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดปทุมวนาราม ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดทรงศิลา ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดอุทัยประสิทธิ์ ซ.ขก. 2047 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดหนองหญ้าขาว ซ.ขก. 2047 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดจุมพล ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดมหาวัน ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดชุมพร ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดป่าเทพไมตรี ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดน.บ. อีชีดอโรชาวนา ซ.ขก. 4022 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดราษฎร์บำรุง ซ.ขก. 4022 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดศิริวัน ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดสุวรรณาราม ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดป่าศรัทธาธรรม ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดศรีธงชัย ซ.ขก. 2087 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดดอนศิลา ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดป่า ซ.ขก. 2110 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดเรไร ซ.ขก. 2110 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดฉิมพลี ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดคันธามวัน ซ.ขก. 4029 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดหนองม่วง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดป่าปัญญาธรรม ซ.ขก. 4029 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดมัคคาลัย ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดใหม่ไตรมิตรวราราม ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดเทวราช ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดอัมพวันชัยมาตย์(วัดเหลิ่งหิน) ซ.2246 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านโพนงาม ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านเขวาประชาศึกษา ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม ซ.ขก. 2047 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านท่านางแนว ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านท่านางแนววิทยายน ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ซ.อบจ. ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ซ.รพช. ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ซ.ขก. 2047 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ซ.ขก. 4022 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านกุดรู ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านแวงน้อย ซ.โยธาธิการ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ซ.ขก. 2110 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ซ.ขก. 4029 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงเรียนบ้านหลุบกุง ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลท่านางแมว ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลก้านเหลือง ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ซ.ขก. 2047 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแวงน้อย ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานการเกษตรอำเภอแวงน้อย ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพลส่วนแยกแวงน้อย ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงน้อย ซ.ขก. 4029 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลแวงน้อย ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233-2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2240 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง