ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดเวฬุวัน ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดหิมาลัย ซ.ขก. 1021 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดคงคาวนาราม ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสระทอง ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสิงห์ขรณ์ ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ซ.ขก. 1021 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลโนนสะอาด ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง