ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดโคกสว่าง ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดจิตรปราลิวัน ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดโนนสัมพันธ์ ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดลัฏฐิวัน ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดบ้านโนนสวรรค์ ซ.อบต. ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านดอนโจด ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนคอนฉิม ซ.อบต. ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยคอนฉิม ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลแวงใหญ่ ซ.2199 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง