ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ถ.เมืองพล-แวงใหญ่ หมู่1 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดชมพูพฤกษ์ ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดไทยบำรุง ซ.อบต. ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดมาลัยจันทร์ ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ง ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านฮ่องหอย ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง