ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนข่า ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วิทยาลัยการอาชีพพล ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดบูรพาราม ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดบูรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดเนกขัมมาภิรมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดครองธรรมิการาม ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนมิตรภาพ 2 ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนโนนข่าวิทยา ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลหนองมะเขือ ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพล ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานเกษตรอำเภอพล ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246-2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีรถไฟหนองมะเขือ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง