ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพ็กใหญ่ 305 หมู่5 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสุคนธาวาส ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าสามัคคีจีน ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดประทุมวัน ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโนนแท่นพระ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสุริยาเย็น ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดไทยสถิตย์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านยานาง ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลเพ็กใหญ่ ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
เรือนจำอำเภอพล ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233-2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง