ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 48 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสระแก้ว ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีสุธรรม ซ.ขก. 2077 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโสพาราม ซ.มิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยเก่างิ้ว ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง