ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังม่วง หมู่1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
วัดศรีสุมังค์ ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
โรงเรียนบ้านโสกนาค ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
สถานีอนามัยตำบลวังม่วง ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง