ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าปอ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจันทริการาม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดบุปผาราม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศิริชัยมงคล ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 3018 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศิริมงคล ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าดุสิตาราม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.โยธาธิการ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ซ.2297 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านป่าปอ ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ซ.ขก. 3018 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านดอนเปือย ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองยาง ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยตำบลป่าปอ ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สวนรุกขชาติอมเกล้า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297-2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง